Avis Legal

Dades de l’empresa
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de juliol, de Serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen
les dades d’identificació de l’empresa.
Nom: AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SCP
NIF / CIF: J – 64. 35. 25.45
Domicili Social: Camí Vell d’Ullastrell s / n Apt 221
Tel 935861358
Adreça de correu electrònic: info@aulaentornruralcanjordi.com
Pel fet d’utilitzar el lloc web “www.aulaentornruralcanjordi.com” vostè
adquireix la condició d’usuari.
La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa
la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna
de les presents condicions generals.
El lloc web ofereix els següents serveis:
INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS OFERTS PER
AULAENTORN RURAL CAN JORDI SCP
NOTÍCIES RELACIONADES AMB AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SCP
QUALSEVOL ALTRE SERVEI QUE EN UN FUTUR s’inclogui en el LLOC
WEB.
AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SCP, es reserva el dret de
modificar la presentació, configuració o bé els serveis i les condicions
d’ús sense que d’elles es derivi cap dret de compensació a favor de
usuari.
OBLIGACIONS DE L’USUARI
L’usuari s’obliga a utilitzar la web així com els serveis vinculats de forma
diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en
aquestes condicions generals:
1. No introduir o difondre a través del web cap programa de
ordinador, dada, virus, codi o qualsevol altre instrument o dispositiu
electrònic que sigui susceptible a produir danys en el lloc web oa
qualsevol equip, sistemes o xarxes d’AULA ENTORN RURAL CAN
JORDI SCP. , O bé en general a qualsevol tercer.
2. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la
utilització del lloc web.
3. No ocultar ni falsejar de cap manera l’origen de missatges de correus
electrònics, no interceptar, esborrar ni modificar els missatges de correu
electrònic d’altres usuaris, ni enviar missatges de correu en massa.
4.No destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics d’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SCP o de tercer.
5.No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir ni per emmagatzemar dades personals de tercers.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIALEl usuari reconeix que tots els elements del lloc web i de cada un dels serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l’estructura, selecció. ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació al mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la AULA ENTORN RURAL CAN JORDI.Salvo que fos autoritzat per L’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI oa menys que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició o permetre l’accés al públic .L’usuari no pot realitzar ni directament ni indirectament una exposició comercial ni dels serveis ni dels materials , informacions i elements contenidos.EXCLUSIÓN d’GARANTÍAS1 – l’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència en el lloc web de virus o altres elements però no pot garantir l’absència total d’aquests, no sent responsable dels danys i perjudicis que podrien ocasionar.2 – l’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI no controla ni garanteix l’exactitud qualitat, veracitat, viabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través de la web.3 – l’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, viabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en lloc web que siguin gestionats per terceros.4 – l’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI no controla el contingut d’aquest lloc web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat pels mateixos.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que l’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les condicions generals de la utilització del lloc web.El AULA ENTORN RURAL CAN JORDI es mantindrà indemne de qualsevol sanció reclamació o demanda d’un tercer inclosos els organismes
públics com a conseqüència de la violació de les condicions esmentades anteriorment.

Translate »