Centres educatius

Contingut

El centre “aula entorn rural Can Jordi”, és un centre educatiu no formal creat en 1994, la qual cosa n’acredita una gran experiència formativa en el terreny de l’educació ambiental. Assisteixen classes completes des de guarderia, preescolar, fins a ESO. Com a continuació de la tasca escolar en un àmbit natural.

El centre es basa en una concepció de l’educació que podria definir-se com a:

 • Una educació que considera als nens i nenes com a protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, amb els seus ritmes, possibilitats i interessos pròpis.
 • Una educació no competitiva ni autoritària basada en la participació, el diàleg i la tolerància.
 • Una educació que concep la natura com un marc privilegiat que permet l’experiència personal, la vivència dels sentits, el cooperativisme entre companyes i l’aprenentatge integral.
 • Una educació integral de la persona, és a dir, des de la cognició, els afectes i els sentits de la persona.

La finalitat de l’aula entorn rural és possibilitar experiències educatives inusuals i extraordinàries, que serveixin per complementar l’educació mediambiental oferta en l’educació formal reglada.

D’aquesta manera la instrució pertén donar a conèixer de forma directa les característiques i propietats de la dinàmica mediambiental a través del contacte vivencial amb la naturalesa sempre des d’un aprenentatge actiu.

El centre aula entorn rural presenta els següents objectius com aquells que conformen la seva pràctica educativa:

 • Apropar els nens/as a la naturalesa
 • Descobrir els nens/as la vinculació que existeix entre la seva vida quotidiana i el medi rural
 • Inculcar la necessitat de protecció i cura del medi ambient
 • Oferir nocions i conceptes relacionats amb el medi ambient
 • Facilitar la vivència directa en contacte amb la naturalesa i el món rural.
 • Fomentar una actitud de curiositat i respecte per l’entorn natural
 • Descobrir els nens la relació home – naturalesa
 • Aprendre i utilitzar els coneixements i les tècniques del manteniment d’una granja.
 • Oferir a les escoles i als grups experiències en la naturalesa.
 • Proposar noves formes d’utilització del temps lliure

A més d’aquests objectius generals el centre dissenya en cada una de les seves activitats altres objectius més específics en funció de les característiques evolutives, acadèmiques i físiques dels nostres alumnes/as.

El centre basa la seva pràctica educativa en una metodologia activa ja que permet i parteix de:

 • La concepció de què l’alumne/a sigui el protagonista del procés d’aprenentatge / ensenyament.
 • De l’aprenentatge significatiu del nen/a en la construcció del nou coneixement.
 • La participació a tota hora del nen/a mitjançant:
  • El contacte en la naturalesa
  • L’experiència
  • La interpel·lació
  • La vivència dels sentits
  • El diàleg
  • La manipulació
  • Activitats per les escoles
  • Visita a la granja
  • Taller de pa
  • Taller de confitura
  • Castanyada
  • Taller reciclatge
  • Esports d’aventura
  • Gimcana del granjer
  • Taller d’hipica

Projectes personalitzat dels animals de la granja

 

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ , SEGURETAT I HIGIENE

 • L’activitat a l’aire lliure
 • Cada grup comptarà amb wc, font i espai reservat del grup.
 • Cada espai disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
 • Punts de rentada de mans amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles de paper d’un sol ús .
 • En entrada /sortida de l’activitat hidroalcohòlic .
 • Es rentaran mans en l’arribada i sortida dels infants .
 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitza amb una periodicitat diària .
 • El material emprat en les diferents activitats es desinfecta desprès de cada ús .
 • Les activitats es realitzen en grups de convivència
 • En espais compartits amb horaris de grups ( parc infantil)
 • Durant les hores d’estància de les escoles no es permet l’entrada de cap adult extern a l’escola o a l’equip de Can Jordi .
 • Tot el personal us obligatori de mascaretes.
 • Personal amb formació seguretat i higiene

Aula Entorn Rural

C/Camí vell d' Ullastrell s/n (Bus L-3) 08191 Rubí (Barcelona)

Telèfon

Tel 935 861 358

M@IL

info@aulaentornruralcanjordi.com

Contactar

Nom*

Email*

Assumpte

MissatgeHe llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional d'AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL
He llegit i NO accepto rebre publicitat o informació promocional d'AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL

Veure clàusula informativa RGPD i LSSI-CE

MESURES PREVENCIÓ COVID-19

 • Grups reduïts
 • Activitat a l’aire lliure
 • Cada espai disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
 • Punts de rentada de mans  amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles de paper d’un sol ús.
 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitza amb una periodicitat diària .
 • El material emprat en les diferents activitats es desinfecta desprès de cada ús .
 • Tot el personal us obligatori de mascaretes.
 • Personal amb formació seguretat i higiene
Translate »