Normes

Organització i usuaris

 • Els espais destinats a esbarjo o altres activitats que l’aula entorn disposi no poden ser ocupats per vehicles, és a dir, ni bicicletes, ni automòbils…etc
 • Per control sanitari dels nostres animals no es permet entra amb cap animal al centre.
 • Al park infantil no es permet els Infants sense la  supervisió d’un adult
 • S’usaran les normes de cortesia en totes les situacions de tracte amb els usuaris.
 • Es respectés a tota hora la integritat i dignitat dels usuaris.
 • Encara que un individu de l’organització no sigui responsable directe d’un servei, això no l’eximeix de la seva responsabilitat per al seu ús adequat. És a dir si un no és qui va obrir una aixeta, si és responsable de tancar-lo, amb tal de millorar la possible negligència originada. Amb això l’organització aconseguirà la responsabilitat compartida al seu exercici quotidià.
 • Tot individu de l’organització ha de presentar respecte a la pluralitat amb tal de garantir una pràctica educativa de qualitat.
 • Tot usuari estarà obligat a complir les normes d’ús de les instal·lacions i recursos de l’aula entorn rural Can Jordi.
 • Tot centre que demandi el servei de menjador especificarà al departament d’hoteleria les possibles al·lèrgies alimentaries.
 • Tota reserva presentarà un contracte amb els serveis i condicions de contractació
 • L’aula entorn rural Can Jordi no ofereix monitors als grups fora de les activitats contractades.
 • En cas de malaltia o accident, sempre que no s’hagin produït per causes directament imputades en l’estat de les instal·lacions o dels seus propietaris (deficiències de la infraestructura, potabilitat de l’aigua, aliments en mal estat, etc.) la responsabilitat serà del grup assistent, que, es farà càrrec de les despeses que s’originin com a conseqüència ( serveis mèdics, transports, reparacions, indemnitzacions…).
 • La ubicació de les taules, cadires.. o qualsevol altre tipus de material, sol pot ser modificat sota prèvia consulta.
 • El grup es compromet a abonar els desperfectes ocasionats a les instal·lacions durant la seva estada.
 • El responsable del grup es compromet a deixar les instal·lacions en les mateixes condicions d’ordre i netedat en la qual les van trobar.

Aula Entorn Rural

C/Camí vell d' Ullastrell s/n (Bus L-3) 08191 Rubí (Barcelona)

Telèfon

Tel 935 861 358

M@IL

info@aulaentornruralcanjordi.com

Contactar

Nom*

Email*

Assumpte

MissatgeHe llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional d'AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL
He llegit i NO accepto rebre publicitat o informació promocional d'AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL

Veure clàusula informativa RGPD i LSSI-CE

MESURES PREVENCIÓ COVID-19

 • Grups reduïts
 • Activitat a l’aire lliure
 • Cada espai disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
 • Punts de rentada de mans  amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles de paper d’un sol ús.
 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitza amb una periodicitat diària .
 • El material emprat en les diferents activitats es desinfecta desprès de cada ús .
 • Tot el personal us obligatori de mascaretes.
 • Personal amb formació seguretat i higiene
Translate »